مایکل داگلاس کارنامه اش را مرور می کند | استعداد ندارید؟ تلاش کنید

506

زیرنویس اختصاصی از آرت تاکس: مایکل داگلاس روبه روی دوربین نشسته و به مرور کارنامه اش می پردازد؛ این ویدیوی دیدنی را از دست ندهید

آرت تاکس
آرت تاکس 2.4 هزار دنبال کننده