دوازدهمین گفتگوی ویژه نفت خبر، با آقای عباس عبدی

1,195
نفت خبر
نفت خبر 43 دنبال کننده