دکلمه اتاق علیرضا آذر

716

لاشه ی بـاد کرده ای بودم آمد از روبرو ولی نشناخت صورتی را که دوستش می داشت چهره چرخاند و تُف زمین انداخت

Mojtaba_khaxtari
Mojtaba_khaxtari 19 دنبال کننده