فرود هواپیمای مدرن ای تی ار ۶۰۰-۷۲ هما

2,364

فرود هواپیمای مدرن ای تی ار ۶۰۰-۷۲ به رجیستر EP-ITF در فرودگاه جزیره سیری هما ایرلاین ملی