آیا ظریف حل مشکلات را در مذاکره با آمریکا می بیند؟

314
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

آیا نظر ظریف و کارشناسان وزارت خارجه بر حل مشکلات بواسطه مذاکره با آمریکا است

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده