آذری جهرمی: قطع اینترنت برای تست شبکه ملی اطلاعات بود

1,875