درگذشت بازیکن تیم دینامو رومانی در زمین بازی

6,618
برنامه نود
برنامه نود 14 هزار دنبال کننده