افتتاح پروژه های هفته دولت شهرستان حاجی آباد

171

در هفته دولت82 پروژه با اعتباری بالغ بر91میلیارد و 500میلیون تومان در شهرستان حاجی آباد هرمزگان به بهره برداری رسید

چلچله
چلچله 5 دنبال کننده