زبان برادری؛ بیان حالت های مختلف

254

در بسته آموزشی زبان عربی به نام «زبان برادری» جمله های کاربردی و ارتباطی زبان عربی به ساده ترین روش آموزش داده می شود، تا زائران پیاده روی اربعین بتوانند ارتباط خوبی با سایر زوار و موکب داران عرب زبان برقرار کنند. چکونگی بیان حالات مختلف در این قسمت آموزش داده می شود.