اتفاقی عجیب در جریان دیدار تنیس فدرر - زورف

5,973

در تایبرک ست دوم، زورف پس از آنکه در میانه یک رالی توپی از جیب یک توپ جمع کن به بیرون افتاد، بازی را متوقف کرد تا امتیاز تکرار شود . این کار زورف به مذاق تماشاگران خوش نیامد و باعث شد پس از بازی او را هو کنند،

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده