Around world in 60 minutes مستند زیبای« دور دنیا در ۶۰ دقیقه» دوبله فارسی

456
Esi.Mostanad
Esi.Mostanad 482 دنبال‌ کننده

رواز در فضا به ما اجازه می دهد به عقب برگردیم و جهان را با چشم دیگری مشاهده کنیم. در این فیلم ما در یک مدار فرضی از کره خاکی حرکت می کنیم تا جهان اطراف خود را از منظر دیگری بنگریم. در حرکت به سوی غرب می بینم که جهان چگونه در هر یک از مدارها تغییر کرده و چگونه بعضی از این تحولات می توانند مشکل آفرین باشند. با نگاه از دوربینی که به سوی زمین نشانه رفته جالب ترین مناظر را مشاهده خواهیم کرد.

Esi.Mostanad
Esi.Mostanad 482 دنبال کننده