نشست حریم خصوصی و امنیت ملی

464

مدرسۀ اندیشۀ کانون اندیشۀ جوان برگزار می‌کند؛ نگرش حقوقی_اجتماعی به حریم خصوصی و امنیت ملی