بزرگترین مهدکودک خاورمیانه در شهراندیشه در هفته بهزیستی افتتاح خواهد شد.

113

اختصاصی خبرشهر امروز یک شنبه 23 تیر ماه 1398، احسان سبزگلین؛ رئیس اداره بهزیستی شهریار اعلام کرد: بزرگترین مهدکودک خاورمیانه در شهراندیشه در هفته بهزیستی افتتاح خواهد شد.

خبر شهر
خبر شهر 73 دنبال کننده