خواننده 12 ساله عصر جدید غوغا کرد

73,235

فرهان منصورى در پنجمين ويژه برنامه اعلام نتايج بار دیگر خواند.

مسابقه عصرجدید
مسابقه عصرجدید 1.4 هزار دنبال کننده