پرت شدن یک زن به بیرون از اتوبوس در حال حرکت در هند

380
وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.5 هزاردنبال‌ کننده

یک زن در کشور هند از داخل اتوبوس به بیرون پرتاب شد. دلیل این اتفاق بی احتیاطی راننده در باز گذاشتن درب اتوبوس موقع حرکت بود

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.5 هزار دنبال کننده