حسین جلالی هم ورزشکار حرفه ای هم مدیری جوان و دلسوز

80

مدتی از دریافت کارت حرفه ایش نگذشته بود که ناگهان مسئولیت حوزه شمال غرب را عهده دار شد و از مسابقات بازموند، اما این خیلی طولانی نخواهد موند

IBBN
IBBN 99 دنبال کننده