مهدی تاج: همسر فروزان مالک یک موسسه شرط بندی بود

118

رییس فدراسیون فوتبال، گفت بدون شک همسر محسن فروزان یک موسسه شرط بندی داشته است

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…