مصاحبه بایکی ازنوجوانان موفق مدارس امام حسین(ع)-۹۳/۳/۱9

733
733 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

باشگاه نوجوان شبکه صدا و سیمای خراسان رضوی مصاحبه ای با یکی از نوجوانان موفق مدارس امام حسین(ع) انجام داده است که این مصاحبه در روز دوشنبه 19 خردادماه ۹۳ ساعت ۱۷ از این شبکه پخش گردید