فیلمی دلخراش از فاجعه منا در عید قربان 1394

6,081

این حادثه تلخ در خیابان 204 منا و هنگام حرکت خیل عظیمی از حجاج به سوی جمرات رخ داد؛ در حالی که رمی جمرات به صورت عادی در حال انجام بود.بی تدبیری دولت سعودی در ادارۀ امور حج و کشته شدن بیش از 300 تن از حجاج بیت الله الحرام از ملیت های مختلف، تلخ ترین عید قربان در سال های اخیر را برای مسلمانان جهان رقم زد.

۴ سال پیش
# حج