اولویت بندی کارها(2-8دوره 52 برنامه)

89
کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال‌ کننده

اولویت بندی کارها (قسمت هشتم بخش دوم 52 برنامه موفقیت در فروش)

کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال کننده