فزونخواه: متاسفانه مسائل سیاسی امروز در فدراسیون ورزش های همگانی رخنه کرده است

401

صحبت های آقای فزونخواه رئیس سابق کمیته تمرینات کاربردی در حاشیه کنفرانس خبری مدیران سابق فدراسیون ورزش های همگانی

لحظه
لحظه 243 دنبال کننده