آبشارهای شوشتر

1,032
1,032 بازدید
اشتراک گذاری

مجموعه آسیاب ها و آبشارهای شوشتر در مسیر «رودخانه گرگر» که خود از شاهکارهای فنی و مهندسی ایران قدیم است،ادامۀ مطلب در www.dournist.com

منتو

منتو

3 سال پیش
سلام ویدئو خوبی بود. منتو ماگریت مرجع تخصصی مهاجرت به استرالیا و کانادا می باشد.http://migrate.mento