صحبت های رحیم خستو سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در خصوص منتقد

63

رحیم خستو:اگر نقد صحیح باشد منتقد فرقی نمی کند رسانه باشد یا عضو شورای شهر،باید پاسخگو باشیم

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1