جنگ تجاری چین و قربانی شدن ایران

150

در این قسمت از برنامه اکوگپ دکتر محمدمهدی بهکیش در مورد جنگ تجاری میان چین و امریکا و استراتژی ایران در برابر این چالش ها سخن می گوید.

اکو ایران
اکو ایران 66 دنبال کننده

مری ابود

Freefiremaryamsalehi
114 66.4 هزار بازدید کل

♛FORTNITE❤0_0♛ZEDONE❤

ZEDONE
277 560.1 هزار بازدید کل

مصی پاتر در بازی خمیری

mosipotter
122 138.2 هزار بازدید کل