اعزام گروه های جهادی به منطقه محروم اخترآباد ملارد

579
579 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

اعزام گروه های جهادی از امامزاده ابراهیم (ع) ملارد به منطقه محروم اخترآباد شهرستان ملارد