اختتامیه و کنفرانس مطبوعاتی سومین دور گفتگوهای ایران وروسیه 5تیر 98

37

مراسم اختتامیه سومین دور گفتگوهای تخصصی ایران وروسیه حول موضوعات مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی دو جانبه منطقه ای و بین المللی در تاریخ چهارشنبه 5 تیر ماه 1398 در محل باشگاه مباحثه ای والدای برگزار شد . و پس از جمع بندی این گفتگوها مسئولین شرکت کننده به پرسشهای رسانه های حاضر پاسخ گفتند .

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی