آموزش رایگان گرامر زبان انگلیسی | معرفی و نکات ضمایرموصولی | مدرس حسین پورفخار

396

آموزش رایگان گرامر جامع کنکور زبان دکتری تالیف مهندس حسین پورفخار | فصل چهارم (بخش اول: معرفی و نکات ضمایر موصولی) | پاسخ تشریحی بیش از 800 تست زبان انگلیسی براساس سوالات آزمون‌های EPT, MSRT | برای دریافت رایگان بخش سوالات حل شده و نکات تستی به وبسایت www.theenglishtoday.ir در سربرگ دوره ها مراجعه کنید

TheEnglishToday
TheEnglishToday 32 دنبال کننده