شما از data attribute ها چطور استفاده می کنید؟

51
علی خاندوزی
علی خاندوزی 1 دنبال‌ کننده

Data attribute ویژگی های هستند که به فایل HTML اضافه می شوند بدون اینکه ساختار آن را تغییر بدهند