انواع ویزای کار استرالیا

166

✅ از مزایای دریافت ویزای ۱۸۹ یا همان ویزای متخصص مستقل می توان به تحصیل، کار و اقامت دائم استرالیا، بهره گیری از امتیازات بیمه درمانی دولت استرالیا، بهره مندی از حقوق و مزایای اقامت دائم در این کشور و اقدام جهت پاسپورت استرالیا را نام برد.

بیتا
بیتا 1 دنبال کننده