22میلیاردتومان برای جبران خسارت خشکسالی وحوادث طبیعی

239
239 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور: سه و نیم میلیارد تومان اعتبار برای جمع آوری آب های سطحی خراسان شمالی اختصاص یافت