خلاصه بازی شهرداری اردبیل و پارسه

141

خلاصه بازی شهرداری اردبیل 0 - 1 پارسه - هفته نهم لیگ دسته اول