كج فهمی های رایج آموزش قرآن - 1

258

چه چیزی آموزش قرآن نیست؟ - 1 / مدرس : رضا نباتی ( حوزه علمیه / حمیدیه - سوسنگرد / پاییز 1397 ) / بیش از 30 باور غلط در حوزه آموزش و فعالیت های قرآنی در كشور وجود دارد. / یك معلم و مربی محترم قرآن، باید ابتدا آن ها شناسایی و اصلاح كند، تا بتواند تدریسی موفق تر و مؤثرتر داشته باشد. / در این بخش به تعدادی از این كج فهمی های رایج اشاره شده است. // فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران : http://quran-edu.blogfa.com/

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…