آرمان امیدی نوجوان خواننده عصر جدید

61,033

آواز لُری نوجوان بختیاری که با تشویق ایستاده حضار، خاتمه یافت! .

مسابقه عصرجدید
مسابقه عصرجدید 1.4 هزار دنبال کننده