نقش معلولین در مشارکت های سیاسی

302
شاهد شمال
شاهد شمال 9 دنبال‌ کننده

ارائه گزارش جمهوری اسلامی ایران درکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت - ژنو - فروردین 1396 گزارش دهنده : مهندس غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی بخش چهارم موضوع : نقش معلولین در مشارکت های سیاسی

شاهد شمال
شاهد شمال 9 دنبال کننده