فیت ۱۴۹ _ بدنسازهای جنتلمن ایران

113,810

گفتگو با با قهرمانان شرکت راک دارو و زرسان سلامت در مورد بدنسازی این روزها _ دکتر فرزانه ترابی مهر و بحث بانوان _ دکتر مصطفی موسوی و طراحی تمرین برای تیپ بدنی مزومورف تهیه کننده : نیما جعفرپور با مشارکت اپارات

فیت
فیت 10.7 هزار دنبال کننده