وزیر بهداشت: برخی به جای واردات «استنت قلب»۲ میلیون یورو کابل برق آوردند

241
نیک رو
نیک رو 1.3 هزاردنبال‌ کننده

وزیر بهداشت: برخی به جای واردات «استنت قلب»۲ میلیون یورو کابل برق آوردند www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

نیک رو
نیک رو 1.3 هزار دنبال کننده