آداب و رسوم عزاداری شوشتری ها

403
فرهنگ شوشتری
فرهنگ شوشتری 9 دنبال‌ کننده

در ویدیو شکل های مختلف عزاداری شوشتری ها را در ایام محرم و صفر نمایش داده می شود