فاجعه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر 1360

1,200

فاجعه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر 1360 و شهادت مرحوم آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران ایشان