وضعیت بنفش - برجامی که هیچگاه مسئله پول را حل نکرد

383

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم مذاکره با ۵+۱ از سر گرفته می شود با این تفاوت که گفتگوی مستقیم با آمریکا در دستور کار قرار می گیرد و بعد از چندماه برجام امضا می شود. برجامی که علی رغم وعده های دولت، هیچگاه نتوانست مسئله پولی را حل کند.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.7 هزار دنبال کننده