محمد رضا رفیعی جیرفتی

144
رادیو نما سرو
رادیو نما سرو 2 هزاردنبال‌ کننده

محمد رضا رفیعی جیرفتی پیشکسوت در عرصه ی فعالیت های جهادی و خردسال ترین رزمنده ی دفاع مقدس در رادیو سرو

رادیو نما سرو
رادیو نما سرو 2 هزار دنبال کننده