مرغ است اول یا که تخم آن

842

شعر طنز یاسر پناهی فکور اجرا شده در سیزدهمین شب طنز انقلاب -نطنز13 28 بهمن 97 - - حسینیه هنر تهران