وقایع بعد از رحلت پیامبر (ص)

158
جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال‌ کننده

عبای تو همچون حباب چراغ، پنج نور مقدس را در دل خود نگاه داشته بود، تو که رفتی بادهای دیو هجوم آوردند! در را شکستند! پهلوی مادر را شکستند! بند ناف برادر را گسستند! چراغ را کشتند، دست پدر را بستند و با خود بردند... یا جَدّا! تو که رفتی ما همه چقدر تنها ماندیم

جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال کننده