سرانجام محرومیت هواداران پرسپولیس و سپاهان

384

در آخر هواداران پرسپولیس و سپاهان دیدار اول تیم ها را از دست خواهند داد؟

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده