گزارش اختصاصی PCMOD از جشن یک سالگی گیم نت ولکانو

4,946

دوربین پی سی ماد این بار به گیم نت ولکانو رفته تا از جشن یک سالگی آن گزارشی کاملی برای بینندگان تهیه کند.www.pcmod.ir

PCMOD.IR - خاص ببینید
PCMOD.IR - خاص ببینید 2.6 هزار دنبال کننده