شاهکار دیگر از مورتال کمبت 11 این بار : گیرز

752
آرکید سنتر
آرکید سنتر 15 دنبال‌ کننده

شخصیت جدیدی به نام گیرز به مورتال کمبت 11 اضافه شده است. گیرز حرکات و توانایی هایی دارد که محوریت آن ها شن و ماسه است.

آرکید سنتر
آرکید سنتر 15 دنبال کننده