معرفی درس افزار آموزش واژگان کتاب فارسی اول دبستان به زبان اشاره

878
maniacity
maniacity 1 دنبال‌ کننده

درس افزار آموزش واژگان کتاب فارسی اول دبستان به زبان اشاره می باشد که برای دانش آموزان با آسیب شنوایی طراحی و تدوین شده است.

maniacity
maniacity 1 دنبال کننده