بازدید مشا ور و نماینده ویژه وزیر نفت از فولاد اکسین

279
279 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مشاور و نماینده ویژه وزیر نفت در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و هیات همراه در بازدید از شرکت فولاد اکسین خوزستان با پتانسیل و ظرفیت ها و خدمات این شرکت در تولید ورق های عریض فولادی API آشنا شدند .