کریم شورونی جانباز هشت سال دفاع مقدس

238
رادیو نما سرو
رادیو نما سرو 2 هزاردنبال‌ کننده

کریم شورونی جانباز هشت سال دفاع مقدس و مدیر آموزشگاه شیلات و آبزی پروری شورینا در رادیو سرو

رادیو نما سرو
رادیو نما سرو 2 هزار دنبال کننده