یک روز کاریِ تیم شناسایی دهگردی

83

تیم شناسایی دهگردی در طول روز به جنگل ها و روستاها می روند تا جاذبه های بکر و ظرفیت های گردشگری اون منطقه رو شناسایی و سپس معرفی کنند :)

دهگردی
دهگردی 9 دنبال کننده