فول مچ بازی پاری سن ژرمن - اینتر؛ بازی دوستانه (نیمه اول)

70

بازی دوستانه - فول مچ بازی پاری سن ژرمن - اینتر - 27 جولای 2019